Bestuur & Commissies

Het bestuur van TC Diekman behartigt de belangen van de leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers actief, zoals bijvoorbeeld bij de organisatie van toernooien.

Bestuur TC Diekman

Raymond Janssen – Voorzitter
Bob Oostvogel – Penningmeester
Erik Konniger – Secretaris
René Blouw – Algemeen bestuurslid

Neem contact op met de Bestuur TC Diekman via het contactformulier

Technische Commissie (KNLTB competities)

De Technische Commissie bestaat uit Erik Konniger (VCL) en Eric Pierik

Neem contact op met de Technische Commissie via het contactformulier

Jeugdcommissie

Voorzitter jeugdcommissie – 

Neem contact op met de jeugdcommissie via het contactformulier

LEDENADMINISTRATIE

Eric Pierik – Voor o.a. het aan- en afmelden van uw lidmaatschap.

Neem contact op met de ledenadminstratie via het contactformulier